Amerikalılar Hangi Dinden - Amerika'da Din - ABD'de Dinler

ABD'nin Dini Nedir?
Amerikalılar en çok hangi dine tapar? ABD'de en büyük dini guruplar hangileri?

Amerika'da DinDünyanın süper gücü denilen Amerika Birleşik Devletleri din konusunda diğer gelişmiş ülkelere göre oldukça muhafazakardır.
Tüm benzeri toplumlar içerisinde en dindar nüfusa ABD sahiptir.

ABD'de resmi nüfus sayımlarında din ile ilgili bölümler ve sorular yer almaz. Fakat kilise ve diğer ibadet yerlerinin kayıtları, sivil dini örgütler ve ülke genelinde bu konularda anketler, amerika-birlesik-devletleri.blogspot.com çalışmalar ve sayımlar yapan kuruluşlar sayesinde bu konuda gerçekten de sağlıklı verilere ulaşılabilmektedir.

En son Ocak 2015 yıllarında yapılan çalışmaların sonuçları şöyle

Hristiyan %75
(%41 Protestan (Evangelist %19),  %24 Katolik, %2 Mormon, %1 Orthodox, %7 Diger Hristiyanlar)

Ateist ya da hiçbir dine bağlı olmayan %15

Musevi %2

Diğer inançlar  %8
(Müslüman %0.8 civarında, Budist, Hindu, Pagan, Druid, Vican, Şinto, Kaodaizm, Bahailik,  Sihizm, Jainizm, Taoizm, Ekankar, Amerikan yerli dini vb)
Amerika Birleşik Devletlerinde İslam Tarihi. Amerika'ya Müslümanlar Ne Zaman Geldi. Amerika'da Müslümanlığın Tarihi. Amerika Birleşik Devletlerinde İslam Dininin Gelişimi. Amerika'da İslamiyetin Dünü ve Bugünü.

Philedelphia'dan kalkan bir uçaktan şehrin çevresinin görünümü

Logan Gölü, Ohio

Centennial Park, Nashville, Tennessee

Korsan Gemisi, Long Beach Island, New Jersey

Philedelpia Havalımanında Yangın Alarmı ve Ne Yapacağını Bilemeyen Yolcular

Benzer Konular