Kayıtlar

2022 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Amerika'da Bankacıların Maaşları

ABD'de Bankada  Ç al ış anlar Ka ç  Dolar Maa ş  Al ı yorlar? Amerika Birleşik Devletleri bankacılık sekt ö r ü  tüm dünyada da oldu ğ u gibi her y ı l büyümeye devam ediyor. 2000'lerin başında 1.9 olan b ü y ü me oranı son yıllarda 2.4'e ulaşmış durumda. Sekt ö r ü n bu denli geli ş mesi bankac ı l ı k alanında  ç al ı ş anlar ı n say ı s ı n ı  da artırdı. Şu anda ABD sınırları içerisindeki bankalarda yaklaşık 2 milyon kişi  ç al ı ş ı yor.  Amerika'da toplamda 5 bine yakin banka ve 75,000 şube bulunuyor. Bunlar ülke ekonomisinin %56'sini elinde tutuyorlar. 4 B ü y ü k denilen JPMorgan Chase , Bank of America, Wells Fargo ve Citigroup t ü m bu sektörün yakla ş ı k %60'ne sahip ve 800 bin kişilik bir istihdam sa ğ l ı yorlar.  Amerika'da Bankada  Ç al ış anlar ın  Maa ş lar ı Birleşik Devletlerdeki en popüler iş kollarından birisi olan bankacılık ve genel olarak finans her yıl yurtdışından da binlerce insana hem Amerika'da iş sahibi olmak hem de burad

Amerika Bankacılık İş İlanları

Resim
Amerika'da Bankalarda Çal ı ş mak  İ steyenler   İ ç in İlanlar Amerika Birleşik Devletleri dünya ekonomisinin yaklaşı k yüzde 40'n ı  direk, yüzde 60' ı n ı  ise dolayl ı  olarak y ö netmektedir. Bu devasa ekonomik yap ı n ı n i ç in de yer alan ülkenin hem ulusal hem de uluslararası bankalar ı  paran ı n kullanılması ve yönetilmesinden, ekonomik dijital teknolojinin geli ş tirilmesine kadar çok önemli bir yere sahiptirler. Gerek kasabalardaki şube i ş leri olsun gerekse b ü y ü k ölçekli merkezlerdeki yönetim mekanizmalar ı nda veya bilgi işlem merkezlerinde,  bankac ı l ık  Amer ika'n ı n sürekli yeni personele ihtiya ç  duyduğu sekt ö rler aras ı nda ilk sıralarda yer almaktad ı r. Amerika'da Bankalarda Nasıl İş Bulabilirim Burada Amerika'daki bankalarda iş bulmak isteyenler için özellikle direk işyerine, yani şirketlerin kendilerine başvuru yapabileceğiniz sayfaları paylaşacağız. Bu ülkede bankalarda işe girebilmek için en temel nokta İngilizce bilmektir.

LOUISIANA İŞ İLANLARI VE İŞ İMKANLARI

Resim
Amerika Birleşik Devletleri'nin Louisiana Eyaletinde çalışmak isteyenler için iş ilanları ve personel alımı duyuruları. Ekonomik anlamda ülkenin en zengin yerlerinden birisi olmasa da, yaşam koşulları iklimi, kültür zenginliği kendine has ayrı bir havası olan Louisiana ABD'de yaşamak ve çalışmak isteyenler icin hem çok iyi bir başlangıç noktası olabilir hem de ileriki yaşlarda huzur içinde emeklilik geçirebileceğiniz bir yer olarak da değerlendirebilirsiniz. Louisiana Eyaleti İş İlanları ve Güncel Ekonomik Durum Amerika'da iş imkanları en geniş yerlerden birisidir burası. Eyaletin ekonomisine en büyük katkı sağlayan sektörlerin başında petrol kuyuları, petrol rafinerileri, doğalgaz, turizm ve tarım gelmektedir. Özellikle bu tür işler başta olmak üzere burada sizlerle internetteki klasik iş arama sitelerinin dışında eleman arayan yerlere direk veya daha kolay bir şekilde başvuru yapabileceğiniz ve sektörlerin içinden gelen ilanları inceleyebileceğiniz sayfaları paylaşacağız

Amerikan Ordusundaki Kadın Askerler

Resim
Amerikan Ordusu Kadın Asker Sayısı İç savaşın ardından ordusunu çok hızlı bir sekilde toparlayarak kısa zaman içinde dünyanın en güçlü askeri gücünü oluşturan ABD, Birinci Dünya Savaşı'nın ardından ordusundaki kadın asker sayısını belirli bir oranda sürekli arttırmaktadır. Günümüzde tüm birimlerdeki aktif kadın asker sayısı yaklaşık 200 bindir ve ordunun yaklaşık yüzde 15'ini meydana getirmektedir. Amerika Birleşik Devletleri Donanması Kadın Askerler Personel ve gemi sayısı bakımından Rusya ve Çin'in gerisinde kalan Amerika deniz kuvvetleri, sahip olduğu teknoloji ve lojistik üstünlüğü sayesinde halen dünyanın en güçlüsüdür. Amerikan donanmasında bugün itibariyle 69 bin kadın asker bulunmaktadır. Ordunun diğer bölümlerinde olduğu gibi ABD Deniz Kuvvetleri de bünyesindeki kadın personel sayısını her geçen yıl artırmaktadır. Louisiana eyaletinde kadın bir Amiral rütbe değişim töreninde Amerika Birleşik Devletleri Kara Kuvvetleri Kadın Askerler Amerikan iç savaşı

Delaware Neresi - Delaware Dünyanın Neresinde

Resim
Delaware Amerika'da Nerede? Delaware'nin Konumu, Haritadaki Yeri ve Bulunduğu Bölge Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta-Atlantik bölgesi eyaletlerinden birisi olan Delaware bir çok özelliği ile ülkenin en ilginç yerlerindendir. Örneğin, Delaware'de kurulu ve kayıtlı şirket sayısı buradaya yasayanlardan daha fazladır. ABD'nin "business" cenneti olarak bilinen Delaware , batıda ve güneyde Maryland, kuzeyde Pennsylvania ve doğuda New Jersey ile komşudur. Yukarıdan aşağıya dik duran bir yapısı vardır ve doğu kısmı neredeyse tamamen Atlantik Okyanusu kıyılarıdır. Amerika ve Dünya Haritalarında Delaware AAAAAAAAAAA

Kuzey Karolina Nerede - Kuzey Karolina Neresidir

Resim
North Carolina ( Kuzey Karolina ) Amerika'da Nerede Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuzey Karolina ( North Carolina ) Eyaleti bu ülkenin tarihinde çok önemli bir yere sahiptir ve bugünkü Amerikan kültürünü oluşturan ana bölgelerdendir. Georgia ve Güney Karolina ile güneyde, Tennessee ile batıda, Virginia ile kuzeyde komşu olan Kuzey Karolina ABD'nin güneydoğusundaki eyaletlerinden biridir. North Carolina , toplam 139,390 km2 yüzölçümü ile ( Akdeniz Bölgesinden biraz büyük) Birleşik Devletler'in 28. geniş eyaletidir. Haritalardaki Yeri Amerika'da En Çok Kızılderili Nerede Yaşıyor Türkiye ile North Carolina'nın dünya haritasındaki yerleri

Amerika'da En Çok Kızılderili Nerede Yaşıyor

Resim
Kızılderililerin Amerika'da En Fazla Yaşadıkları Yerler Biz Türkler için Amerikan yerlileri, yani Kızılderililer çok özel insanlardır. Gerek tarihi akrabalık iddialarının verdigi heyecan, gerek izlediğimiz müthiş vahşi batı filmleri, gerekse beyaz ırklar tarafından hep ezilmiş, hakkı yenmiş yok edilmiş olmaları nedeniyle muhteşem bir kültüre sahip bu halkları kendimize çok yakın görürüz hep. Amerika Birleşik Devletleri Kızılderililer için hem ana vatandır hem de cehennem. 1600'den itibaren bugünkü Meksika, ABD ve Kanada'ya yerleşen Avrupa ülkeleri milletleri büyük bir hızla bu zengin toprakların dört bir yanına yayılıp kıtanın sahibi soluk benizlileri yüzbinlerce yıldır yaşadıkları vatanlarından kovmaya başladılar ve göçmenlerle yerlilerin arasındaki acımasız mücadeleyi maalesef beyazlar kazandı. Günümüze geldiğimizde Amerika'da yaşayan Kızılderili sayısının çok korkunç boyutlarda düşük olduğu gerçeği maalesef acı vericidir. Bugün ülkede yaklaşık 6 milyon Kızılderili y

Bu blogdaki popüler yayınlar

Amerika'da En Çok Zenci Nerede Yaşıyor

Amerika'nın En Tehlikeli Şehirleri - Amerika'daki En Tehlikeli Yerler

Kanada Nerede - Kanada Neresi

Amerika İş İlanları - ABD İş İmkanları

AMERİKA'DA ÖĞRETMEN MAAŞLARI

Alaska Nerede - Alaska Amerika'nın Neresinde

Amerika'nın En Büyük Şehirleri - ABD'de En Çok Nüfus Hangi Şehirde?

Amerika'da Kamyon Şöförlüğü İş İlanları

ABD'de İdam Cezasının Olduğu Eyaletler