Amerika'da En Çok Kızılderili Nerede YaşıyorKızılderililerin Amerika'da En Fazla Yaşadıkları Yerler

Biz Türkler için Amerikan yerlileri, yani Kızılderililer çok özel insanlardır. Gerek tarihi akrabalık iddialarının verdigi heyecan, gerek izlediğimiz müthiş vahşi batı filmleri, gerekse beyaz ırklar tarafından hep ezilmiş, hakkı yenmiş yok edilmiş olmaları nedeniyle muhteşem bir kültüre sahip bu halkları kendimize çok yakın görürüz hep.

Kızılderililer ABD'de Nerede Yaşıyor

Amerika Birleşik Devletleri Kızılderililer için hem ana vatandır hem de cehennem. 1600'den itibaren bugünkü Meksika, ABD ve Kanada'ya yerleşen Avrupa ülkeleri milletleri büyük bir hızla bu zengin toprakların dört bir yanına yayılıp kıtanın sahibi soluk benizlileri yüzbinlerce yıldır yaşadıkları vatanlarından kovmaya başladılar ve göçmenlerle yerlilerin arasındaki acımasız mücadeleyi maalesef beyazlar kazandı.

Günümüze geldiğimizde Amerika'da yaşayan Kızılderili sayısının çok korkunç boyutlarda düşük olduğu gerçeği maalesef acı vericidir. Bugün ülkede yaklaşık 6 milyon Kızılderili yaşamaktadır. Bu rakam ABD nüfusunun sadece %2'sini oluşturmaktadır, yani yüzde 5'i bile degil.. Bunların da çoğu devlet ve kabileler arasındaki uzun müzakerelerden sonra Kızılderililer için oluşturulan kısıtlayıcı yasal yerleşim bölgelerinde yaşamaktadırlar. Bu özel alanlara "Rezervasyon" denilmektedir.

En Fazla Kızılderili Hangi Eyalette?
Biliyorsunuz ABD 50 eyaletten oluşan bir ülkedir. Bunların hepsinde de yerliler yaşamaktadır fakat sadece bir kaçında karşınıza bir Kızılderili çıkma ihtimali çok yüksek. Bunlar da çoğunlukla tarihsel olarak zaten bu halkların öteden beri yoğun olarak bulundukları bölgeler.


Güney Dakota
ABD'nin Güney Dakota Eyaletinde bugün yaklaşık 72.000 yerli Amerikalı yaşıyor. Bölgenin en kalabalık yerli grubunu oluşturan Sioux kabileleri, Güney Dakota'nın zengin kültürel mirasında önemli bir rol oynamaktadır. Sioux yerlilerinin Dakota'ya yerleşmelerinin en önemli sebebi kültürlerinde kutsal saydıkları bir hayvan olan bufaloları gütmekti. Diğer birçok Yerli Amerikalı gibi, Sioux Nation halkı da doğayı kutsal kabul eder ve ekolojik dengeyi bozmadan her zaman doğal dünyayla uyum içinde yaşamaya çalışır.


New York
Avrupalı yerleşimcilerin gelmesinden önce, New York bölgesinde iki ana Amerikalı Kızılderili grubu vardı. Okyanus kıyısına yakın bölgeler Mohikan ve Munsee kabileleri tarafından ve iç kısımlardaki bölgeler İrokua kabileleri tarafından kullanılıyordu. Bugun New York Eyaleti 80 bin yerliye ev sahipligi yapmaktadır ve toplam nüfus içindeki oranı sadece %0.25 kadardır. Çoğunluğu kendilerine ayrılmış olan üç ana rezervasyonda hayatlarını devam ettiriyorlar.


Alaska
Alaska'daki Kızılderililerin ataları binlerce yıl önce Bering Boğazı'nı geçerek Asya'dan Alaska'ya geldi. Bu insanlar güney bölgelerine pek göç etmedikleri için genetik olarak Güney Amerika'daki Yerli Amerikalılara yakın değiller. Alaska yerlilerinin bugünkü ekonomisi öncelikle avcılık, balıkçılık ve ormancılığa dayanmaktadır. Alaska Eyaleti günümüzde yaklaşık 130 bin yerlinin yasadığı bir yer.


Washington
Avrupalıların gelişinden önce, kızılderililer şu anda ABD'nin Washington eyaletinin bir parçası olan bölgede binlerce yıl boyunca geniş topraklarda yaşadılar. Kuzeybatı Sahili Kızılderilileri ve Plato Kızılderilileri, bölgedeki toprakları yerleşmiş kültürel olarak farklı iki yerli grubuydu. Avrupa'dan gelen misyonerler, Avrupa dünyası hakkında onlardan bilgi edinebilecekleri için ilk başta yerliler tarafından memnuniyetle karşılandılar. Ancak daha sonra Avrupalılar kendi bölgelerine www.amerikabirlesikdevletleri.net yerleşmeye ve topraklar üzerinde kendi haklarını talep etmeye başlayınca işgalciler ve yerliler arasında savaşlar başladı. Şu anda, Washington Eyaleti resmi olarak tanınan 29 Yerli Kızılderili kabilesine sahip. Bunlara ait yerlilerin sayısı 105,000. Kabilelerin ticari faaliyetleri eyalet ekonomisinde önemli bir rol oynamaktadır.


Kuzey Carolina
Kuzey Carolina, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki altıncı en büyük Amerikan Kızılderili nüfusuna sahip eyalettir. En son ABD Nüfus Sayımına göre Kuzey Carolina Eyaleti 122.110 yerlinin yaşadığı bir yer. Burada toplam sekiz Kızılderili kabilesi devlet tarafından tanınmaktadır. Fakat diğer birçok yerden farklı olarak Kızılderililerin çoğu rezervasyonlarda yaşamıyor.


Teksas
Teksas geçmişte Cherokees, Kiowas, Shawnees, Caddos, Apaches ve diğerleri dahil olmak üzere birçok Amerikan Kızılderili grubunun anavatanıydı. İstilacı Avrupalılar, topraklarını işgal ettikleri yerlileri yavaş yavaş ya yok ettiler ya da bu bölgelerden kovdular.
Bugün, Teksas Eyaleti Amerikan Kızılderililerinin sayısı 145,000'dir ve çoğu üç rezervasyonda yaşıyor. Bunlardan Houston'ın doğusundaki Alabama-Coushatta Rezervasyonu en büyüğüdür ve 4,593 dönümlük bir alana yayılmıştır. Turizm Teksas yerli halklarının ekonomik gelirlerinin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır.


New Mexico
New Mexico Kızılderilileri Avrupalıların buraya varmasından yaklaşık 10.000 yıl önce yerleşmişti bu coğrafyaya. Pueblo Kızılderilileri bölgenin en barışçıl sakinleriydi ve iyi gelişmiş bir tarım sistemine sahipti. Bölgeye cok daha sonra göç eden Navajo ve Apaçi Kızılderilileri ise daha saldırgan bir mizaca sahiptir. Son verilere göre New Mexico Eyaletinde 200 bin Kızılderili yaşamaktadır ve kabilelerin varlığı eyaletin her yerinde açıkça görülür durumdadır.


Arizona
Arizona Eyaleti, ABD'de üçüncü en büyük Amerikan Kızılderili nüfusuna sahiptir. Burada yaklaşık 300 bin Kızılderili yaşamaktadır. Eyaletteki her Kızılderili kabilesinin kendine özgü kültürü vardır, ancak ortak bir mirasla birleşirler. Apaçi, Papago, Navajo ve Yuma, bu bölgenin tanınmış kabilelerinden bazılarıdır. Yerlilerin yaşadığı 20'den fazla rezervasyon tüm Arizona topraklarının yaklaşık dörtte birini oluşturmaktadır. Bu bölgelerde kendi yasalarını yapma ve uygulama hakları verilmiştir. Hayvancılık, tarım, avcılık, balıkçılık ve hepsinden önemlisi turizm, bu rezervasyonlarda yaşayanların ana geçim kaynaklarıdır.


Oklahoma
Amerika Birleşik Devletleri'nde insan yerleşiminin kaydedilen en eski bölgelerden birisi olan Oklahoma Eyaleti şu anda 325,000 Kızılderilinin yaşadığı bir yer. Zengin doğal kaynakları nedeniyle bu topraklar hem soluk benizliler hem de beyaz yerleşimciler için ideal bir yerdi. Şu anda, Oklahoma'da 38'i federal olarak tanınan 39 kabile yönetimi bulunuyor.


California
362.801 Kızılderili nüfusu ile California Eyaleti, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük yerli nüfusa sahip bölgedir. Burası doğal kaynaklar açısından son derece zengin olduğundan, Avrupalı göçmenler gelmezden evvel kabileler arasındaki rekabetçi baskılar düşüktü ve genel olarak nispeten barışçıl bir kültür hakim sürmekteydi. Günümüzde turizm başta olmak üzere pek çok sektorde oldukça aktif olan yerli kabileler Kaliforniya'da günlük yasamın her alanında yer almaktadırlar.

Amerikalı Öğretmenler Kaç Dolar Maaş Alıyor?

İşte En Yüksek Kızılderili Nüfusuna Sahip 10 Eyalet
Yukarıda Amerika'da kızılderili sayısının en fazla olduğu yerleri belirttik. Fakat bu rakamlar toplam nüfus içindeki yüzdelik oranlar ile karıştırılmamalıdır. Yerlilerin toplam yaşayanlar arasındaki oranına bakacak olursak, Amerika Birleşik Devletleri Nüfus Sayım Bürosu ( USCB ) verileri şu şekildedir.

Eyaletlere Göre Amerikan Yerlisi (Kızılderili) Nüfus Yüzdesi

Alaska (%20.32)
Oklahoma (%13.19)
New Mexico (%10.75)
Güney Dakota (%10.09)
Montana (%8.00)
Amerikabirlesikdevletleri.net
Kuzey Dakota (%6.51)
Arizona (%5,31)
Wyoming (%3.63)
Oregon (%2.99)
Washington (%2.82Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Kanada Nerede - Kanada Neresi

Bu blogdaki popüler yayınlar

Amerika'da En Çok Zenci Nerede Yaşıyor

Amerika'nın En Tehlikeli Şehirleri - Amerika'daki En Tehlikeli Yerler

Kanada Nerede - Kanada Neresi

Amerika İş İlanları - ABD İş İmkanları

AMERİKA'DA ÖĞRETMEN MAAŞLARI

Alaska Nerede - Alaska Amerika'nın Neresinde

Amerika'nın En Büyük Şehirleri - ABD'de En Çok Nüfus Hangi Şehirde?

Amerika'da Kamyon Şöförlüğü İş İlanları

ABD'de İdam Cezasının Olduğu Eyaletler